SaiGonMed 73
Welcome to SaiGonMed 73, a community meeting place designated for the 1973 graduates of the University of SaiGon Medical School.
Sign InView Entries
email me
Publisher :  Che Liem
Editor      :  Thu Phong
Graphics :  Trung Dai Dien
BULLETIN
Happy Time, circa 1967; courtesy of VN Hieu
Cho Ray Hospital, circa 1970; courtesy TT Nghia
The Way We Were
Vive La Difference
Cuộc Đời Vô Thường, Tình Bạn Vĩnh Cửu
Nguyễn Mạnh Tiến                                    2    (pay on site)
Nguyễn Hữu Tú                                         2             400
Nguyễn Mỹ Lang                                       2             600 Can
Dương Văn Thiệt                                      1              200
Đặng Phương Thảo                                  1             200
Trịnh Văn Chương                                    2              400
Hầu Mặc Hưng                                          2               400
Phạm Hiếu Liêm                                       2               400
Nguyễn Đình Hiệp                                    2             
Lê Khắc Bình                                            2               400
Ngô Trọng Vĩnh                                        2               400
Trương Công Phúc                                  2
Đỗ Doãn Trang                                         2
Phạm Bảy                                                 2               600 Can
Võ Tấn Tài                                                2
Đỗ Hường                                                1               270 Can
Lê Văn Thu                                               2              400
Chế Khánh                                               2
Trần Trọng Nghĩa                                    1               300 Can
Bùi Hữu Phước                                      2                 400
Võ Ngọc Hiếu                                           2     (pay on site)
Võ Quốc Chí                                             2                  400
Nguyen Trinh Thi Hanh                           2    (pay on site)
Do Thi Nhu Hong                                     2              400
Mai Phuc Am                                           2                400
Nguyen De                                               2
Nguyen Ngoc Tran                                  1                                
Nguyen Anh Tuan                                   1                 waived
Truong Huu Do                                        2              540 Can
Nguy Thanh Quang                                1                 waived
Le Minh Sang                                          1
Nguyen Kiem                                          1                 waived
Tran Van Loc                                           2                400
Le Van Ngoan                                          2
Nguyen Ngoc Tuan                                 2
Bui Manh Tien                                         1                 waived
Hua Thi Nam                                           2                 400
Vu Tat Cuong                                          2                 400
Nguyen Duc Lai                                     2                 400
Phan Quoc Cuong                                2                 400
Le Thien Nhan                                       2
Truong Thi Dung                                   1                 200
Huynh Van Thanh                                 2                 400
Ha Tuyet Nga                                          1                 200
Dang Thiem                                             2
Dao Trong Hop                                       1
Tran Nhu Thuy                                        2      (pay on site)
Tran Xuan Dao                                        1               200
Bui Dinh Ngo (guest)                             2
Dang Phu An (guest)                             2Danh Sach Ghi Danh HN May 26-28, 2017
Tour 24-25 tháng Năm: Liêm (2), Phước Cg (2), Tú (2), Thảo (1), Thu (2), Trang (2), Am (2), Kiem (1), Thuy (2).

Tour 29-31 tháng Năm: Liêm (2), Thiệt (1), Thảo (1), Thu (2), Hiếu (2), Dung & Nga (2), HM Hung (2), Hiep (2), Am (2), Trang (2), Huong (1), Tu (2), Thuy (2), Dao (1).

Hotel: All non smoking: Liem 1 King, Hiep 1 King, HM Hung 1 King, Nhu Hong 1 King, Hieu 1 King, Tu 1 King, HV Thanh 1 King, HT Nam 1 King, TV Chuong 1 King, Ban Loc (guests) 1 King, Lai 1 King, Binh 1 King.
           Thao 1 Double Qeen, Thu and Thiet 1 Double Queen, HT Nga and TT Dung 1 Double Queen, PQ Cuong 1 Double Queen, Vinh 1 Double Queen, VQ Chi 1 Double Queen, VM Nghia 1 Double Queen, NM Duc 1 Double Queen,NN Tuan 1 Double Queen, TT Nghia 1 Queen with sofa bed.
Click on Reunion/Party for more details of Reunion Montreal 2017