SaiGonMed 73
Welcome to SaiGonMed 73, a community meeting place designated for the 1973 graduates of the University of SaiGon Medical School.
Sign InView Entries
email me

Publisher :  Che Liem
Editor      :  Thu Phong
Graphics :  Trung Dai Dien
BULLETIN
Happy Time, circa 1967; courtesy of VN Hieu
Cho Ray Hospital, circa 1970; courtesy TT Nghia
The Way We Were


Trường Cũ Bạn Xưa

Trường cũ nhạt nhòa quê hương xa tắp
Bạn xưa mơ hồ dĩ vãng xanh xao
Một thoáng cuộc đời biển dâu chớp mắt
Hồn bỗng bàng hoàng như giấc chiêm bao
BQD
Ái Hửu, Tương Thân và Bình Đẵng
Double click here to add text.
Vĩnh Biệt BS Mủ Đỏ Nguyễn Thanh Liêm
Tiếng Hát Vẫn Vang Vọng