SaiGonMed 73
Welcome to SaiGonMed 73, a community meeting place designated for the 1973 graduates of the University of SaiGon Medical School.
Sign InView Entries
email me
Publisher :  Che Liem
Editor      :  Thu Phong
Graphics :  Trung Dai Dien
BULLETIN
Happy Time, circa 1967; courtesy of VN Hieu
Cho Ray Hospital, circa 1970; courtesy TT Nghia
The Way We Were
Vive La Difference
Cuộc Đời Vô Thường, Tình Bạn Vĩnh Cửu
Khóc Bạn Lê Văn Nhân


Hỡi Anh, người thầy thuốc áo trắng
Cũng một đời sao trong đắng ngoài cay
Có bao nhiêu nhân ái trong tay
Anh trao hết chẳng mảy may cầu lợi
Nên chi ở trên cao vời vợi
Mỉm cười bởi chẳng thẹn với lương tâm
                        x x x
Hỡi Anh, người lính dù mũ đỏ
Cũng một trời sao “mây chó” lông bông
Vẫn bất khuất , hiên ngang , giữ một lòng
Thờ Thiên Chúa , chẳng thờ loài quỉ dữ
Nên chừ  trở về mái nhà cũ
Được Cha thương ấp ủ trong vòng tay !
                     x x x
Để lại đây một lũ   bạn , đêm ngày
Bao thương nhớ , ôi  biết bao thương nhớ !
HN
Nhân tận hiến một đời áo trắng
Trắng tâm tình trắng mộng yêu đương
Tuổi trẻ can trường nơi đạn lửa
Rừng sâu núi thẳm vẫn bền gan

Lợi danh rơm rác không màng tới
Vân cẩu biến thiên chỉ mỉm cười
Đơn độc âm thầm về Nước Chúa
Bạn bè thương nhớ khóc quên thôi

KM